3136. Bestemmingsplan Finlandweg (Axelse Vlakte) Westdorpe

De gemeente Terneuzen wil een uitbreiding van de afvalverwerkingslocatie van de firma Beelen aan de Finlandweg ruimtelijk mogelijk maken. De gemeente wil daarom het nieuwe bestemmingsplan ‘Axelse vlakte, Finlandweg’ vaststellen. Voordat de gemeenteraad van Terneuzen hierover beslist zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-06-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2016 Kennisgeving MER
09-06-2016 Ter inzage legging MER
03-10-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft niet de maximale milieugevolgen van de bedrijfsactiviteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt. De Commissie constateert dat hierdoor de milieueffecten van het plan mogelijk onderschat worden. Maatregelen om milieubelasting te voorkomen of te beperken (zoals voor geluidhinder en geuroverlast) zijn in het rapport beperkt uitgewerkt. Hierdoor is onduidelijk hoe effectief de maatregelen zijn en kan de gemeente er nog geen rekening mee houden. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en dan pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Kees Vertegaal
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Beelen Groep

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018