3139. Varkenshouderij Veestraat 1, te Maria Hoop

Maatschap Jongen wil haar varkenshouderij aan de Veestraat 1 te Maria Hoop (gemeente Echt-Susteren) uitbreiden tot een omvang van 1.900 fokzeugen en 16.900 vleesvarkens. Hiervoor wordt het bouwvlak vergroot van 3,3 naar 5,05 ha, en worden naast de bestaande drie stallen vier stallen en een loods voor mestbewerking bijgebouwd. Voor deze uitbreiding is een omgevingsvergunning voor milieu, bouwen en het handelen in strijd met het bestemmingsplan nodig. Vanwege de omvang van de uitbreiding is een project-m.e.r. opgesteld. 

Procedure en adviezen

Toetsing
30-09-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie mist in het rapport een compleet beeld van de cumulatieve geurhinder in de omgeving en er ontbreekt nog een overzicht van de mogelijkheden om de geurbelasting van de omgeving te verminderen. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten. Hierdoor zijn straks de milieugevolgen van de veehouderij goed beschreven en zijn milieuvriendelijke technieken tijdig in beeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Jongen

Bevoegd gezag
Gemeente Echt-Susteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 okt 2016