3144. Uitbreiding kuikenmesterij Haan te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen

VOF Haan wil zijn vleeskuikenhouderij in Nieuw Weerdinge, gemeente Emmen uitbreiden met een broederij en een stal voor 110.000 zeer jonge kuikens. Hiervoor is een omgevingsvergunning voor milieu en bouwen nodig. Voordat burgemeester en wethouders hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-06-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is van mening dat het rapport duidelijk is en de informatie bevat die nodig is voor het beoordelen van de milieugevolgen van de uitbreiding. Daarbij worden de emissies vanuit de stal voor de zeer jonge kuikens (0-9 dagen) waarschijnlijk overschat, zodat de milieugevolgen in de praktijk wellicht minder zullen zijn dan in het rapport is aangegeven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Kuikenmesterij Haan

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018