3161. Milieueffectenstudie (MES) windpark Eemshaven-West

Het gebied Eemshaven-West is door de provincie Groningen aangewezen als concentratiegebied voor windparken. Voor windpark Eemshaven-West langs de Waddenzeedijk bestaan twee initiatieven van Nuon en van RWE, die niet beide tegelijk gerealiseerd kunnen worden vanwege overlap. Daarom is een Milieueffectenstudie gemaakt, zodat gemeente, provincie en Rijk een weloverwogen besluit kunnen nemen over de invulling van het windpark Eemshaven-West. De minister van Economische Zaken heeft de Commissie gevraagd de Milieueffectenstudie te toetsen.

Procedure en adviezen

Overig advies
06-09-2016 Adviesaanvraag
02-02-2017 Advies uitgebracht
Advies milieueffectenstudie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over de milieueffectenstudie (MES)
Volgens de Commissie is goed onderzoek gedaan naar de milieueffecten van windpark Eemshaven-West. Risico’s voor de beschermde natuur Waddenzee zijn helder in beeld gebracht. De studie laat bijvoorbeeld zien dat natuureffecten de maximale omvang van het park (ligging en aantal windturbines) beïnvloeden, zodat teveel natuurschade (vogelslachtoffers) voorkomen wordt. De Commissie vindt dat er met de studie voldoende milieu-informatie is om een besluit te nemen over de invulling van windpark Eemshaven-West.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Jasper Hugtenburg, MSc MLA
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken
Gemeente Eemsmond
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 10 feb 2017