3215. Windpark Spinder Tilburg

De gemeente Tilburg wil op en nabij het bedrijventerrein De Spinder ten noorden van Tilburg drie of vier windturbines mogelijk maken. De gemeente wil dat het bedrijventerrein onderdeel wordt van een duurzaam energielandschap. Daar kunnen de windturbines een bijdrage aan leveren. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de benodigde bestemmingsplanwijziging. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-03-2017 Kennisgeving MER
27-04-2017 Ter inzage legging MER
30-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn twee verschillende opstellingen van de windturbines met elkaar vergeleken. De effecten daarvan op de omgeving zijn goed beschreven, bijvoorbeeld hinder door geluid of slagschaduw, verstoring van het landschap en effecten op vogels en vleermuizen. De visuele effecten van nachtelijke verlichting op de turbines zijn niet in het milieueffectrapport beschreven, maar wel in een aanvullende notitie. Deze effecten kunnen worden beperkt door de keuze van het soort verlichting en gebruik van sensoren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
ir. Erik Koppen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Moed

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 13 jun 2017