323. Uitbreiding recreatiegebied 'De Groene Ster'

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om het bestaande recreatiegebied De Groene Ster uit te breiden met ca. 170 ha. De belangrijkste deelactiviteiten binnen deze uitbreiding zijn de aanleg van waterpartijen, eilanden en oevers (65 ha), een 18-holes golfbaan (70 ha) en een natuurontwikkelingsgebied (35 ha).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-01-1991 Datum kennisgeving
07-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
08-03-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-11-1991 Kennisgeving MER
19-11-1991 Ter inzage legging MER
Toetsing a
02-03-1992 Kennisgeving MER
02-03-1992 Ter inzage legging MER
14-03-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-04-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. Ab Grootjans
ir. Meijer
dr. van Oort
ir. John Stans

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Roijackers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Leeuwarden

Bevoegd gezag
Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018