3255. Lden als geluidmaat voor militaire luchthavens

Het ministerie van Defensie heeft de Commissie gevraagd te reflecteren op onderzoek dat het laat uitvoeren naar een mogelijke vervanging van de Ke door de Lden als maat voor de berekening en de begrenzing van de geluidbelasting rond militaire luchthavens. Daartoe heeft NLR aan de Commissie enkele eerste, vergelijkende berekeningen gepresenteerd voor een aantal luchthavens.

Procedure en adviezen

Overig advies
16-10-2017 Adviesaanvraag
20-02-2018 Advies uitgebracht
Advies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft voorstellen gedaan voor verder uit te voeren onderzoek en voor te maken vergelijkingen. Zo adviseert ze om met een robuustheidsanalyse na te gaan of grenzen in Lden andere beperkingen aan de ontwikkeling van de militaire luchthavens stellen dan grenzen in Ke. Bij het maken van vergelijkende berekeningen moet ook worden gekeken naar geluidbelastingniveaus onder de wettelijke grenswaarden. Verder beveelt de Commissie aan om de verschillende stakeholders in een vroeg stadium bij het onderzoek te betrekken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Oscar Breugelmans
ir. Ferry Koopmans
prof. dr. Dick Simons

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 20 feb 2018