3268. Bestemmingsplan landelijk gebied Wormerland

De gemeente Wormerland wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het landelijk gebied. Het plan moet ruimte bieden voor verschillende ontwikkelingen, zoals een hotel langs de A7, de aanleg van bruggen en dammen over de sloten in het polderlandschap en uitbreiding van agrarische bedrijven. De milieugevolgen van het nieuwe bestemmingsplan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft aan de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

Procedure en adviezen

Toetsing
14-11-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Wormerland wil een bestemmingsplan voor het landelijk gebied vaststellen met ruimte voor verschillende ontwikkelingen, zoals een hotel langs de A7 en de aanleg van bruggen en dammen over de sloten in het polderlandschap. Wat effecten van deze ontwikkelingen zijn op het landschap en de wijze waarop deze worden ingepast, dat maakt het rapport nu nog niet duidelijk zegt de Commissie. Ook zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de ontwikkeling van het landelijk gebied niet in beeld gebracht. Daarnaast voorziet het plan in de uitbreiding van agrarische bedrijven. Dit is alleen mogelijk zonder extra stikstofuitstoot. Om hier zeker van te zijn is meer informatie nodig over de huidige veestapel in het plangebied. Stikstofuitstoot heeft een nadelig effect op beschermde natuurgebieden, zoals Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder. 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: Maaike Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Wormerland

Bevoegd gezag
Gemeente Wormerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 11 okt 2019