3317. Partiƫle herziening bestemmingsplan buitengebied Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel wil het bestemmingsplan voor haar buitengebied actualiseren om ruimte te houden voor agrarische ontwikkeling. Belangrijkste aanleiding hiervoor zijn de nieuwe provinciale milieuregels voor de veehouderij. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-08-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieurapport heeft een duidelijke structuur en bevat veel nuttige informatie over het buitengebied. Op enkele punten is de milieu-informatie nog niet compleet. Zo is de verwachte geurhinder van veehouderijen mogelijk onderschat. In het rapport is namelijk nog geen rekening gehouden met recent wetenschappelijk onderzoek over lagere geurreductie van gecombineerde luchtwassers. Ook is niet duidelijk hoeveel omwonenden nabij veehouderijen last zullen hebben van luchtverontreiniging (fijnstof) boven de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Tenslotte is niet voldoende duidelijk in het rapport welke veehouderijen in de toekomst kunnen uitbreiden. De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport het rapport te (laten) aanpassen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan, zodat nog met de ontbrekende informatie rekening kan worden gehouden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Loes Geelen, PhD
ing. Rob Vogel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Son en Breugel

Bevoegd gezag
Gemeente Son en Breugel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 16 aug 2018