3324. Windpark IJsselwind, gemeente Zutphen

In een samenwerkingsverband willen burgerinitiatief IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel een windpark in de gemeente Zutphen realiseren. Het betreft een park van drie windturbines aangrenzend aan het Twentekanaal ten noorden van bedrijventerrein De Mars. Om het park mogelijk te maken zijn een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente Zutphen hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-06-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-03-2019 Ter inzage legging MER
13-05-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het rapport geeft een goed beeld van de meeste milieueffecten. Het valt de Commissie op dat het bestemmingsplan meer geluid van windturbines toestaat dan in het milieueffectrapport onderzocht is. De geluidoverlast is hierdoor straks mogelijk onderschat. Het windpark staat in een relatief open landschap en zal goed zichtbaar zijn. In het rapport zijn echter geen visualisatie van het windpark opgenomen. Hierdoor is het voor de lezers van het rapport lastig om een goed beeld te krijgen van de landschapseffecten. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten. Hierdoor kan nog met nieuwe milieu-informatie rekening gehouden worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Erik Koppen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: Maaike Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
IJsselwind BV
Waterschap Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Gemeente Zutphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 13 mei 2019