3384. Herinrichting Rheezermaten, gemeente Hardenberg

Het waterschap Vechtstromen wil, met samenwerkingspartners, de Vecht bij Karshoek-Stegeren omvormen tot een toekomstbestendige, veilige half-natuurlijke laaglandrivier. Om dit te bereiken worden onder andere extra bochten in de rivier gelegd. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.  Voordat de gemeenteraad van Hardenberg besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen

Procedure en adviezen

Toetsing
07-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2019 Ter inzage legging MER
25-06-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport is niet gekeken naar verschillende locaties voor de nieuwe bochten. Andere ligging van de bochten kan voordelen hebben, omdat meer verplaatsing van zand gunstig is voor planten en dieren langs de Vecht. Bovendien beschrijft het rapport niet waarom de meanderbochten liggen waar ze liggen. De Commissie adviseert het rapport op dit punt, en op enkele andere punten waaronder archeologie, aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hermjan Barneveld
drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Vechtstromen

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 10 okt 2019