3387. Schinkelkwartier Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het Schinkelkwartier in Zuid-West transformeren tot stedelijk gemengd gebied, waar plek is voor wonen, werk en groen. Hoe het Schinkelkwartier er precies uit gaat zien, is nu nog niet bekend. Voor de aansluiting met andere delen van Amsterdam is een verbinding over de Schinkel noodzakelijk. Vanwege de gewenste flexibiliteit en de lange looptijd wil de gemeente een ‘levend’ milieueffectrapport opstellen. Zo kan zij door regelmatig te monitoren in de gaten houden of gemaakte keuzes eventueel moeten worden aangepast. Voordat de gemeenteraad van Amsterdam besluit over de projectnota en het eerste bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-04-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-04-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Reikwijdte en detailniveau
De gemeente heeft voor het gebied zes ambities geformuleerd, zoals stedelijkheid, gezondheid en duurzaamheid. De Commissie adviseert om de ambities concreet te maken, zodat duidelijk wordt in hoeverre de ambities en de opgave van 11.000 woningen en 40.000 arbeidsplaatsen mogelijk met elkaar botsen en welke keuzes er gemaakt moeten worden. Ook is het advies om de ambities per deelgebied waar nodig te specificeren. Het Schinkelkwartier kent namelijk zes deelgebieden, met van oudsher verschillende functies, zoals de Schinkelhaven met verschillende industrie met geluidshinder, en bijvoorbeeld in het deelgebied Henk Sneevlietweg waar er vooral kantoorpanden, innovatieve broedplaatsen en woongebouwen zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Gerard Jan Hellinga
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 01 mei 2023