3396. Transformatie Hamerkwartier Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord geleidelijk transformeren tot een gemengd hoogstedelijk woon-werkgebied. Het initiatief voor de transformatie ligt bij de markt. Waarschijnlijk zal een aantal bedrijven verdwijnen uit het gebied, maar er blijft ruimte voor verschillende soorten bedrijven. Voordat de gemeenteraad besluit over het plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport. De gemeente wil dat het Hamerkwartier een ‘ongedeelde wijk’ wordt. Dit betekent dat oude én nieuwe bewoners zich thuis voelen in de buurt en dat het gebied goed aansluit bij omliggende buurten. De Commissie is gevraagd in haar advies ook de sociale aspecten van het plan te betrekken.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-06-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente heeft zes ambities vastgelegd voor de transformatie van het Hamerkwartier, zoals een hoogstedelijk karakter, bereikbaarheid en een ongedeelde wijk. De Commissie adviseert om de ambities te vertalen naar concrete doelstellingen, zodat verschillende invullingen hierop kunnen worden getoetst.
De Commissie verwacht dat de bereikbaarheid van de wijk en de geluidbelasting door het nabijgelegen bedrijf Albemarle kritische factoren zijn om de ambities van de gemeente te behalen. Daarom adviseert zij om in het milieueffectrapport varianten te onderzoeken om dit inzichtelijk te maken. Dan is duidelijk welke mogelijkheden de gemeente heeft en wat de effecten van haar keuzes zijn voor de leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.J. Cuijpers
dhr. P.A. Feij, MSc
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. J.J.A. van Leeuwen, BSc
dhr. ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 04 jun 2021