3414. Brielle-Westvoorne Omgevingsplan Buitengebied

De gemeenten Brielle en Westvoorne willen een omgevingsplan voor het buitengebied vaststellen. Dit plan valt onder de crisis- en herstelwet. Voorafgaand aan de besluitvorming over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-06-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-06-2019 Ter inzage legging MER
19-09-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De gemeenten hebben het buitengebied opgedeeld in verschillende landschapszones, zoals veenpolders en glastuinbouw. De milieueffecten van het omgevingsplan zijn per zone beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat de meeste effecten te verwachten zijn in het glastuinbouwgebied en het agrarisch gebied. Het gaat dan met name om effecten van geluid, lucht en geur. Als de eisen die het omgevingsplan aan nieuwe ontwikkelingen stelt worden toegepast, dan zijn ongewenste effecten mogelijk te voorkomen. Soms kan het zelfs gunstig zijn voor landschap en natuur.

Het rapport maakt echter nog onvoldoende duidelijk hoe de effecten zijn bepaald. Wat meespeelt is dat ook niet duidelijk is wat het omgevingsplan precies mogelijk maakt. Bovendien ontbreekt een monitoringsplan waarmee de gemeenten effecten van het plan in de gaten kunnen houden. Deze informatie is wel essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het omgevingsplan buitengebied, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Henk Everts
Willem Foppen
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Brielle
Gemeente Westvoorne

Bevoegd gezag
Gemeente Brielle
Gemeente Westvoorne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 19 sep 2019