3428. Mestbewerkingslocaties Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten in het oosten van Brabant willen een regionaal afsprakenkader maken voor mestbewerking. Met dit kader kan worden beoordeeld welke locaties geschikt zijn voor mestbewerkingsprojecten. De inhoud van het kader kan grote invloed hebben op de keuze voor locaties. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-09-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-09-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-09-2019 Aankondiging start procedure
16-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om eerst te onderzoeken hoeveel mest bewerkt moet worden in Noord-Brabant. Houd rekening met de ontwikkeling van het mestbeleid en verschillende soorten mest. Breng ook enkele ‘modelinstallaties’ voor klein- en grootschalige mestbewerking en verschillende technieken in beeld. Dit maakt de verschillende mogelijkheden van mestbewerking met bijbehorende milieueffecten zichtbaar, aldus de Commissie. Door dit eerst te onderzoeken, worden de milieuafwegingen over de locaties transparanter.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
dr. ir. Marieke Dijkema
dr. Roeland During
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 07 jun 2021