3451. Recreatiegebied Groene Ster, gemeente Leeuwarden

Om verschillende typen evenementen, waaronder grootschalige muziekfestivals, mogelijk te maken, wil de gemeente Leeuwarden het bestemmingsplan van recreatiegebied De Groene Ster herzien. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de opgestelde notitie Reikwijdte en Detailniveau, die ten grondslag ligt aan het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-01-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-04-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
23-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het nog op te stellen milieueffectrapport voor muziekfestivals in Leeuwarden moet goed onderbouwen waarom recreatiegebied de Groene Ster hiervoor geschikt is. Ook moet het andere kansrijke locaties onderzoeken. Daarnaast zijn, volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage, effecten op natuurgebied ‘De Groote Wielen’ en nabijgelegen woonwijken belangrijk. De gemeenteraad van Leeuwarden had de Commissie om advies gevraagd.
Het rapport moet laten zien of er naast de Groene Ster andere realistische locaties met milieuvoordelen zijn. Ook moet het rapport bijvoorbeeld aandacht besteden aan effecten van het geluid op aanwezige vogels en vleermuizen en nabijgelegen woonwijken. De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren eigen geluidmetingen gedaan aan festivals die in de Groene Ster plaatsvonden. De Commissie adviseert deze te gebruiken in het rapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Ben Peters
ing. Leon Theuws

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 11 apr 2023