3451. Recreatiegebied Groene Ster, gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil het bestemmingsplan van het recreatiegebied de Groene Ster wijzigen, zodat daar muziekfestivals en andere evenementen kunnen plaatsvinden. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-01-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-04-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
23-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er door de evenementen plaatsvinden. De Commissie vindt dat er daarmee voldoende milieu-informatie is om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan.
De Commissie heeft nog wel drie aanbevelingen voor de gemeenteraad. Neem de belangrijke informatie over geluidhinder die in bijlagen staat ook op in het hoofdrapport. Onderzoek hoe het gebied tijdens drukke evenementen toch goed bereikbaar blijft. En, zo schrijft de Commissie tot slot, geef aan hoe voorkomen wordt dat festivals niet te groot worden, zodat er geen negatieve effecten op omringende natuur ontstaan.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het nog op te stellen milieueffectrapport voor muziekfestivals in Leeuwarden moet goed onderbouwen waarom recreatiegebied de Groene Ster hiervoor geschikt is. Ook moet het andere kansrijke locaties onderzoeken. Daarnaast zijn, volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage, effecten op natuurgebied ‘De Groote Wielen’ en nabijgelegen woonwijken belangrijk. De gemeenteraad van Leeuwarden had de Commissie om advies gevraagd.
Het rapport moet laten zien of er naast de Groene Ster andere realistische locaties met milieuvoordelen zijn. Ook moet het rapport bijvoorbeeld aandacht besteden aan effecten van het geluid op aanwezige vogels en vleermuizen en nabijgelegen woonwijken. De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren eigen geluidmetingen gedaan aan festivals die in de Groene Ster plaatsvonden. De Commissie adviseert deze te gebruiken in het rapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Ben Peters
ing. Leon Theuws

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 01 jun 2023