3462. Windpark Zeewering Tweede Maasvlakte

Eneco wil een windpark met circa 22 turbines op de zeewering langs de Tweede Maasvlakte aanleggen. Voordat de gemeente Rotterdam besluit over de vergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-03-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
30-04-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De locatie van het windpark is gepland langs een internationale vogeltrekroute en naast Natura2000-gebied Voordelta. Het milieueffectrapport moet daarom volgens de Commissie laten zien hoe natuurschade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook vraagt zij aandacht voor de veiligheid, bijvoorbeeld voor de gevolgen van de scheepvaartradar en voor recreanten op het Maasvlaktestrand.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam (College van B&W)
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 30 apr 2020