3476. Bestemmingsplannen Amstelwijck en Gezondheidspark, gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil 1500 woningen bouwen: in Amstelwijck ruim 800 woningen en in het Gezondheidspark West (Middenzone) ruim 700. In het Gezondheidspark wil de gemeente ook 11.000 m2 nieuwe voorzieningen bouwen. Voordat de gemeenteraad besluit over de bestemmingsplannen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-08-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed wat het effect is van de woonwijken op de omgeving. Maar de leefkwaliteit in de wijken zelf is nog onvoldoende in beeld. Daarvoor moeten de effecten op lucht, geluid en externe veiligheid samen worden bekeken én op hun gezondheidseffecten worden beoordeeld. Zo wordt duidelijk welke maatregelen er mogelijk zijn om de negatieve effecten te verzachten en de positieve zaken te bevorderen. 
De Commissie adviseert om de nog ontbrekende informatie eerst te verzamelen en pas daarna een besluit te nemen over de bestemmingsplannen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
ir. Joep Lax
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 26 aug 2020