3494. Kleiwinning Strating Beheer te Ulsda, provincie Groningen

Steenfabriek Strating uit Oude Pekela heeft voor haar baksteenfabricage nieuwe klei nodig. Het bedrijf wil hiervoor grond afgraven bij Ulsda, in het oosten van Groningen. Hiervoor heeft zij een ontgrondingsvergunning nodig. Voordat de provincie hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-08-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
11-04-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Reikwijdte en detailniveau
Het oude landschap bij Ulsda werd al bewoond in de steentijd en was waarschijnlijk decor van de strijd tijdens het Gronings Ontzet. Van deze perioden kunnen resten aanwezig zijn in het gebied. Daarom moet de impact van de kleiwinning op de mogelijk aanwezige archeologische waarden worden onderzocht. Ook moet gekeken worden naar de effecten van de (zonder vergunning) aangelegde drainage.
Daarnaast adviseert de Commissie te onderbouwen waarom de kleiwinning past binnen het provinciale beleid dat stelt dat ontgrondingen multifunctioneel moeten zijn. Beschrijf ook maatregelen die de te verwachten negatieve effecten op de omgeving verminderen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Heleen van Londen
dr. Vincent Post
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Strating Beheer BV

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 31 mei 2023