3503. Entree Zoetermeer

Om aan de grote woningbehoefte te voldoen wil Zoetermeer minimaal 4500 woningen bouwen in het gebied Entree. Oude, vooral leegstaande kantoren zullen verdwijnen en er zal een levendige stadswijk ontstaan. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen van dit plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-04-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
De ruggengraat van het gebied blijft ook in de toekomst de Afrikaweg, een drukke, doorgaande weg die veel geluidhinder veroorzaakt. Het milieueffectrapport beschrijft nog onvoldoende met welke maatregelen, bijvoorbeeld door minder autoverkeer, de leefbaarheid van de nieuwe wijk zo optimaal mogelijk wordt. Nu is er nog ruimte in de plannen, zegt de Commissie, en zijn nog verschillende oplossingen te onderzoeken. Doe dat in een aanvulling op het milieueffectrapport, adviseert zij. Ook is het advies om de informatie over de milieueffecten in de hele verdere planvorming van Entree mee te nemen en te gebruiken.

De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Suzanne Dijs
drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte

Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zoetermeer

Bevoegd gezag
Gemeente Zoetermeer

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 06 apr 2023