3506. Transformatie Legmeer, gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil het bedrijventerrein Legmeer herontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied. Als kader voor deze transformatie stelt de gemeente een structuurvisie op. Deze vormt het kader voor het toekomstige bestemmingsplan. In een milieueffectrapport wil zij verschillende inrichtingsvarianten voor het gebied onderzoeken. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-09-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ir. G.J. Hellinga
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ir. J.E.M. Lax

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amstelveen

Bevoegd gezag
Gemeente Amstelveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 16 sep 2020