3507. Regionale Energiestrategie (RES) Fruitdelta Rivierenland

De regio Fruitdelta Rivierenland wil het huidige bod van 0,6 terawattuur aan hernieuwbare energie minimaal verdubbelen in de volgende versie van haar strategie, de RES 1.0. Gebieden die voor windturbines en zonneparken in aanmerking komen, worden in de RES opgenomen. Daarna leggen de regiogemeenten ze vast in hun omgevingsbeleid. De Commissie keek op verzoek van de regio naar de milieu-informatie in de concept-RES en heeft daarover advies uitgebracht.

Procedure en adviezen

Overig advies
02-09-2020 Adviesaanvraag
26-11-2020 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Advies milieu-informatie
De Commissie werkt aan het advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland

Bevoegd gezag
Samenwerkende overheden RES-regio Rivierenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 26 nov 2020