3508. Gebiedsontwikkeling Wilderszijde, gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland wil in Wilderszijde, ten zuiden van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs en aan de noordkant van Rotterdam, 2.400 tot 3.000 woningen bouwen. Rond het plangebied liggen openbaarvervoerslijnen, de (toekomstige) A16 en Rotterdam The Hague Airport. De gemeente wil van Wilderszijde een goede woon- en leefomgeving te maken en stelt een bestemmingsplan op. Voordat de gemeenteraad over het bestemmingsplan besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-07-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-11-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport laat goed zien welke milieueffecten er optreden bij ontwikkeling van de nieuwe wijk. Zo is het duidelijk dat toekomstige bewoners geluidshinder zullen ondervinden van de weg, het vliegveld en het openbaar vervoer.
In het plan staat dat tien procent van het gebied nodig is voor waterberging. Het rapport beschrijft nog niet of hierbij ook rekening is gehouden met de lage ligging van het gebied en nieuwe klimaatscenario’s. Daarom is nu nog niet helder of het plan voldoende toekomstbestendig is. De Commissie adviseert te onderbouwen of tien procent voldoende is of dat meer maatregelen nodig zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Margo Meeuwissen, MSc
ing. Pleun Smits
ir. Marlies Verspui
ir. Paul de Vos

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lansingerland

Bevoegd gezag
Gemeente Lansingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 02 nov 2021