3509. CO2 afvang SUEZ ReEnergy Roosendaal

SITA ReEnergy wil binnen haar inrichting aan de Potendreef te Roosendaal, een CO2-afvanginstallatie realiseren. De installatie verwijdert kooldioxide uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale en deze kan vervolgens geleverd worden aan onder meer de glastuinbouw, de industrie of aan bijvoorbeeld een ondergrondse opslagfaciliteit in de Noordzee.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. dr.ir. D.W.F. Brilman

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sita ReEnergy Roosendaal B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 23 nov 2020