3511. Ontwikkeling Fellenoord Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil het gebied rond station Eindhoven Centraal ontwikkelen tot ‘Internationale Knoop XL’. Groot onderdeel van dit gebied wordt Fellenoord, met ambities voor verstedelijking, duurzame energie en mobiliteit. Voordat de gemeenteraad besluit over het plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Beschrijf duidelijke kaders en concrete doelen voor een succesvolle ontwikkeling van het stationsgebied, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Eindhoven. De gemeente had de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Stel duidelijke onder- en bovengrenzen aan de doelen voor Fellenoord, zegt de Commissie, want die maken het eindbeeld concreet en meetbaar. Geef bijvoorbeeld aan hoeveel groen en hoeveel parkeervoorzieningen er moeten komen. Op die manier wordt duidelijk wanneer de gemeente tevreden is en weten marktpartijen, die onderdelen van het gebied gaan ontwikkelen, wat hun manoeuvreerruimte is.
 
De ontwikkeling van het plan kent een aantal onzekerheden, onder andere op het gebied van klimaatverandering en mobiliteit. Met scenario’s en gevoeligheidsanalyses zijn verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Gebruik die om de effecten voor milieu en leefomgeving te laten zien.
 
Ook adviseert de Commissie voor en na de ontwikkeling gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld het aantal woningen en het type bedrijven in Fellenoord. Hiermee kan de gemeente volgen of de ontwikkelingen goed aansluiten bij de ambities en bijsturen als dit nodig is.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
dr. Hasse Goosen
ing. Johan Janse
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eindhoven
Provincie Noord Brabant

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 09 dec 2020