3511. Ontwikkeling Fellenoord Eindhoven

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. dr.ir. M.B.A. Dijkema
dhr. dr. H. Goosen
dhr. ing. J.A. Janse
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 30 sep 2020