3513. Bestemmingsplan buitengebied Eindhoven

De gemeente Eindhoven herziet het bestemmingsplan voor het buitengebied tot een actueel en digitaal bestemmingsplan. Voor het besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-09-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-06-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het door de gemeente aan de Commissie toegezonden concept van het ontwerpbestemmingsplan maakt meer activiteiten mogelijk dan in het milieueffectrapport zijn onderzocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om teeltondersteunende voorzieningen, huisvesting van seizoenarbeiders en kampeermogelijkheden. Ook mag er bijvoorbeeld drainage worden aangelegd of sloten worden verdiept. Deze activiteiten kunnen de natuur verstoren of zorgen voor verdroging.
 
De effecten van deze mogelijke ontwikkelingen op de natuur, maar ook op het landschap, luchtkwaliteit en geur, zijn nog niet goed in beeld. Dat komt omdat het milieueffectrapport uitgaat van de verwachtte (beperkte) ontwikkelingen in het buitengebied. Het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport sluiten dan ook niet goed op elkaar aan.
 
Het milieueffectrapport bevat nog onvoldoende informatie om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen, is de conclusie van de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eindhoven

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 30 jun 2021