3519. Bestemmingsplan Port of Urk – binnendijks bedrijventerrein

De gemeente Urk wil met een nieuw bedrijventerrein ruimte bieden aan bedrijven uit het visserijcluster en de maritieme sector, en aan bestaande bedrijven uit Urk. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-01-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Direct naast het bedrijventerrein wil de provincie Flevoland een haven aanleggen. Deze servicehaven richt zich ook op de maritieme sector en de visserij. Het rapport moet duidelijk maken hoe de twee plannen met elkaar samenhangen. Ook moet het laten zien hoe het bedrijventerrein zich gaat ontwikkelen als de haven er niet komt. 
Bij de effecten van het bedrijventerrein is rekening gehouden met de toekomstige Zeeheldenwijk en de haven. De gegevens zijn echter niet op de juiste manier toegepast. Doordat de verkeersgegevens niet goed zijn gebruikt, kloppen mogelijk ook de stikstofberekeningen en de geluidshinder niet.
De Commissie vindt dat het rapport niet alle informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. De gemeente zal een aanvulling op het rapport opstellen voor ze een besluit neemt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. Henk Otte
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Urk

Bevoegd gezag
Gemeente Urk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 11 jan 2021