3535. Duurzame verbinding A28, gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor moet 2.548 terajoule (TJ) aan duurzame energie opgewekt worden. De gemeente bereidt alvast een deel hiervan, 280 TJ, voor. Dit deel bestaat uit maximaal 40 hectare aan zonnevelden en ten minste twee windturbines. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, worden de mogelijke gevolgen voor de omgeving in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-09-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-09-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-12-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt dat er een goede basis voor dat rapport ligt. Ze adviseert wel om duidelijk te beschrijven waarom nu niet in één keer de hele energieopgave voor 2050 wordt onderzocht. Laat in het rapport ook zien waarom voor bepaalde locaties voor de zonnevelden en windturbines is gekozen, zegt de Commissie. Eerder werden namelijk ook andere locaties beschouwd. De gemeente wil verschillende opstellingen van zonnepanelen en windturbines onderzoeken. De Commissie schrijft daarover in haar advies dat de gemeente niet alleen opstellingen maar ook andere verdelingen tussen wind en zon moet onderzoeken. Daarmee worden de milieugevolgen van verschillende combinaties duidelijk en kan op basis daarvan een voorkeur uitgesproken worden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijkerk

Bevoegd gezag
Gemeente Nijkerk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 15 dec 2021