3545. Buitengebied Someren, deelgebied 3

De gemeente Someren wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied ten zuidwesten van de kern van Someren. Dit is het derde deelgebied in een reeks van zes. Voordat de gemeenteraad besluit over het plan zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-02-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. R.F. de Vries
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 23 feb 2021