3545. Buitengebied Someren, deelgebied 3

De gemeente Someren wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied ten zuidoosten van de kern van Someren. Dit is het derde deelgebied in een reeks van zeven. Voordat de gemeenteraad besluit over het plan zijn de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-02-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft veel waardevolle en gedetailleerde informatie over de huidige situatie en de milieueffecten van het plan. Het laat zien dat uitbreiding van veehouderijen alleen mogelijk is onder strenge voorwaarden. Daarmee zijn knelpunten voor natuur door stikstofdepositie en geurhinder voor de omgeving te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 15 apr 2021