3553. Omgevingsvisie Zandvoort

De gemeente Zandvoort stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de korte en lange termijn. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-06-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. B.P.A. Peters
mw. ir. van der Velde
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal

Voorzitter: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zandvoort

Bevoegd gezag
Gemeente Zandvoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 08 jun 2021