3557. Omgevingsvisie gemeente Helmond

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-03-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. dr. ir. M.B.A. Dijkema
dhr. dr. R. During
dhr. B.J.H. Koolstra, MSc.
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Helmond

Bevoegd gezag
Gemeente Helmond

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 01 jun 2021