3557. Omgevingsvisie gemeente Helmond

De gemeente Helmond stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-05-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. dr. ir. M.B.A. Dijkema
dhr. dr. R. During
dhr. B.J.H. Koolstra, MSc.
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Helmond

Bevoegd gezag
Gemeente Helmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 14 sep 2021