3562. Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt een omgevingsvisie vast voor de fysieke leefomgeving tot 2050. De visie beschrijft de ambities van de gemeente, zoals het creëren van een karakteristieke woon- en leefomgeving, een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat en een veerkrachtige leefomgeving. In het milieueffectrapport zijn de gevolgen voor de leefomgeving van de ambities onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-08-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente beschikt over een uitgebreid milieueffectrapport bij de omgevingsvisie vindt de Commissie. Het geeft veel inzicht in de mogelijke gevolgen voor de omgeving en het geeft een goede beschrijving van de huidige situatie. Tegelijkertijd concludeert de Commissie ook dat het milieurapport nog onvoldoende verschillende opties voor invulling van de ambities onderzoekt, bijvoorbeeld voor het aantal te bouwen woningen. De Commissie adviseert verder om het klimaat meer integraal te onderzoeken en daarbij ook bodem en water te betrekken. Laat zien wat de gemeente bijvoorbeeld doet bij water(overlast), hoe wil de gemeente klimaatrobuust bouwen en wat doet zij met het vrijkomen van CO2 door verdroging van veengronden. Het advies van de Commissie aan de gemeente is om eerst het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
dr. Roeland During
Margo Meeuwissen, MSc
drs. Sanne Vermeulen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Bevoegd gezag
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 26 aug 2021