3564. Afvalverwerkingsbedrijf Van Leeuwen te Noordwijk

Afvalverwerker VLK wil verschillende bedrijven samenvoegen. Er is een nieuwe omgevingsvergunning nodig en ter ondersteuning van het besluit hierover worden de mogelijke milieugevolgen onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-04-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
mw. ir. M.H. Fast
dhr. B.J.H. Koolstra, MSc.

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Leeuwen Recycling

Bevoegd gezag
Hoogheemraadschap van Rijnland
Omgevingsdienst West Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D18.8 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken, indien opslagcapaciteit >=10.000 ton of >=10.000 autowrakken

Bijgewerkt op: 11 mei 2021