3574. SHINE, fabriek voor medische isotopen te Veendam

Het bedrijf SHINE Medical Technologies wil in de gemeente Veendam een fabriek bouwen voor het produceren van medische radio-isotopen. De beoogde locatie voor de fabriek is een terrein nabij het industrieterrrein Dallen II, naast de N33. Om de fabriek mogelijk te maken is onder andere een Kernenergiewetvergunning nodig. Voordat de minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit over de vergunning, worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-05-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. F.H. Everts
dhr. prof. dr. ir. J.L. Kloosterman
dhr. dr. H. Slaper
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Shine Medical Technologies

Bevoegd gezag
ANVS

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.3 2018: oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, muv onderzoekinstallaties voor productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen < 1 thermische kW

Bijgewerkt op: 24 jun 2021