3575. Oprichten nieuwe productielocatie ICL Fertilizers Europe B.V. Westhaven Amsterdam

ICL Fertilizers wil op een nieuwe locatie een kunstmestfabriek realiseren. Deze moet komen in het westelijk havengebied van Amsterdam, op (een deel van) het voormalige OBA-terrein.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-05-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. J.L.P.M. van der Pluijm
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ICL Fertilizers Europe C.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 08 jun 2021