3576. Omgevingsvisie gemeente Schagen

Procedure en adviezen

Toetsing
25-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-07-2021 Kennisgeving MER
16-08-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. drs. G. van der Schee
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schagen

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 22 jul 2021