3583. Programma Natuur Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de natuur en de biodiversiteit beter beschermen en verbeteren. Daarom stelt ze een nieuw Beleidskader Natuur 2030 op. Dit is een uitwerking van de provinciale ambities uit de Omgevingsvisie. De provincie gebruikt het instrument milieueffectrapportage om keuzes te maken over de inhoud van het nieuwe beleidskader. Gedeputeerde Staten hebben de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-07-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. drs. S.R.J. Jansen
mw. dr. H. van Londen

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 17 aug 2021