3590. Omgevingsvisie Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de korte en lange termijn. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-09-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het mileueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. R.J. Jonker
dhr. ing. P.A. Kroeze

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Sliedrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 23 sep 2021