3590. Omgevingsvisie Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040. Het gaat bijvoorbeeld om keuzes voor de bouw van woningen, groen, klimaatverandering en verkeer. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een omgevingseffectrapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
24-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-2021 Ter inzage legging MER
18-11-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie adviseert om in het omgevingseffectrapport ook duidelijk te maken waar de gemeente nu staat en waar zij naar toe wil: hoe zijn de ambities te bereiken en welke plannen zijn al in gang gezet? Laat zien, zegt de Commissie, wat de (meeste) aandacht vraagt, hoe prioriteiten gesteld worden en hoe de gemeente hier in het vervolgtraject mee aan de slag gaat.

De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Robert Jan Jonker
ing. Peter Kroeze

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Sliedrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 18 nov 2021