3611. Lisserbroek Noord en Binnen Turfspoor, gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermer wil in Lisserbroek de ontwikkeling van 2.400 tot 4.000 woningen mogelijk maken, met bijbehorende voorzieningen. De gemeente wil verder nieuwe wegen aanleggen om de woningen te bereiken, maar ook om de bestaande verkeersdruk weg te nemen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-09-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan haar advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. J.A. Janse
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. mr. L.C. Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BPD Ontwikkeling BV, regio Noord-West
GEM Lisserbroek Beheer B.V

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 15 nov 2021