3613. Middengebied Zuidplaspolder Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en gemeente Zuidplas willen samen het Middengebied Zuidplaspolder ontwikkelen. Het plan is om een nieuw dorp te bouwen met 8000 woningen en voorzieningen, 65 hectare bedrijventerreinen, infrastructuur, natuur en recreatie. De provincie wil het provinciale omgevingsbeleid herzien, zodat dat plan daarin past. Voordat Provinciale Staten hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-10-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-12-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert Middengebied Zuidplaspolder als laaggelegen woningbouwlocatie goed te onderbouwen en te ontwikkelen naar de laatste inzichten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals overstromingen en extreme regenval.
Kijk met een brede blik naar het plan en naar de milieugevolgen, zegt de Commissie. Neem daarbij alle voorzieningen mee die nodig zijn voor het dorp en de bedrijventerreinen, waaronder wegen en energieopwekking en natuur. Ga ook in op de thema’s waarvoor de provincie aan de lat staat, zoals mobiliteit, energie, natuur en water.

Tot slot adviseert de Commissie de provincie om kansen en randvoorwaarden te benoemen die de gemeente Zuidplas kan gebruiken in haar gemeentelijke milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
dr. Hasse Goosen
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 01 apr 2022