3613. Middengebied Zuidplaspolder Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil het provinciale omgevingsbeleid herzien, zodat het plan voor de ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder daarin past. De gemeente Zuidplas werkt, samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Grondbank RZG Zuidplas en de provincie Zuid-Holland aan de ontwikkeling van dat gebied. Het gebied ligt tussen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen, langs de A12 en A20. Het plan is om daar een nieuw dorp te bouwen met 8.000 woningen en bijbehorende voorzieningen, 65 hectare bedrijventerrein, infrastructuur, natuur en recreatie. Voordat Provinciale Staten besluit over de aanpassingen in het provinciale omgevingsbeleid worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-10-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. R.D. Aluvihare, BA. MDip LA
dhr. dr. H. Goosen
dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. B.L. Loeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 09 nov 2021