3617. Structuurvisie Reitdiepzone, gemeente Groningen

De gemeene Groningen wil de Reitdiepzone, gelegen ten noordwesten van het centrum van Groningen, herontwikkelen. De Reitdiepzone is een verouderd bedrijventerrein, dat de gemeente wil veranderen in gemengd stedelijk gebied met de nadruk op woningbouw. De gemeente stelt voor het gebied een structuurvisie vast. Voordat de gemeenteraad daarover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-11-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. G. Gabry
dhr. ing. G.A. Krone
dhr. drs. M.J.M. Poot
dhr. ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. mr. L.C. Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 16 nov 2021