3618. Monitor leefomgeving Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil een monitor leefomgeving die de staat van de leefomgeving in beeld brengt. Zij heeft een eerste versie hiervan klaar. Voordat de provincie de monitor verder ontwikkelt, heeft ze de Commissie voor de milieu­effectrapportage gevraagd te adviseren over de opzet en uitwerking van de monitor.

Procedure en adviezen

Advies over opzet en uitwerking monitor leefomgeving
01-11-2021 Adviesaanvraag
08-03-2022 Advies uitgebracht
Advies opzet monitor
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over opzet en uitwerking monitor leefomgeving
De Commissie vindt de monitor een waardevol instrument. Dit omdat het informatie over de leefomgeving op een overzichtelijke manier bundelt en presenteert. Knelpunten en ontwikkelingen op allerlei gebieden komen goed in beeld. Inwoners, Provinciale Staten en andere betrokkenen kunnen zich zo een goed beeld vormen van de leefomgeving de komende jaren en hierover een goed gesprek voeren bij besluiten. 

De Commissie geeft in haar advies enkele aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van de monitor. De regio’s in Zuid-Holland zijn bijvoorbeeld erg verschillend. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.

Een belangrijke functie voor de monitor is volgens de Commissie dat deze voor de lange termijn een basis biedt voor gesprekken in Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluiten. Voor het slagen van de monitor is een langjarige betrokkenheid van de provincie nodig, zodat het een actuele en betrouwbare informatiebron blijft. Dan kan de monitor jarenlang een goede en objectieve bijdrage leveren aan het debat en aan het volwaardig meewegen bij besluiten van onderwerpen als klimaat, gezondheid en natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Dagevos
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 08 mrt 2022