3619. Fabriek voor de productie van aromaten uit niet-herbruikbaar afvalplastic in Delfzijl

Plastics Conversion Plant B.V. wil op bedrijventerrein Oosterhorn in de gemeente Delfzijl een demonstratiefabriek bouwen om uit kunststofafvalsstromen drop-in aromaten te produceren. Drop-in aromaten zijn aromaten met dezelfde eigenschappen als aromaten die op conventionele wijze uit fossiele grondstoffen worden geproduceerd. Gedacht kan worden aan de aromaten Benzeen, Tolueen en Xyleen, welke kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe kunststoffen. Daarnaast wordt in het proces koolwaterstofrijk gas als bijproduct gevormd. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning voor de fabriek, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-11-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. G.C. Bergsma
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: mw. mr. L.C. Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 21 jan 2022