3629. Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, gemeente Boxtel

De gemeente Boxtel wil de ontsluiting van het bedrijventerrein Ladonk verbeteren en de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. Dit wil zij doen door een nieuwe verbindingsweg tussen het bedrijventerrein en de Kapelweg richting Haaren aan te leggen. Om deze weg mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeente besluit over dit bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
07-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. I. Dekker, MSc
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ir. J.E.M. Lax

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Programmateam Maatregelenpakket PHS Boxtel

Bevoegd gezag
Gemeente Boxtel

Overige gegevens

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 04 jan 2022