3629. Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, gemeente Boxtel

De gemeente Boxtel wil met een pakket aan maatregelen de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid verbeteren. Het pakket hangt samen met extra spoorverkeer dat tussen Meteren en Boxtel gaat rijden. Eén van de maatregelen is de aanleg van een nieuwe verbindingsweg die bedrijventerrein Ladonk aansluit op de Kapelweg. Voor de nieuwe verbindingsweg is een bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de gevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-03-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
28-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het MER.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft de milieugevolgen als alle maatregelen worden gerealiseerd. Wat nog mist zijn de gevolgen van de situatie waarin de verbindingsweg wordt aangelegd en de spoorwegovergang bij de Tongersestraat nog openblijft. Dat is belangrijke informatie omdat afsluiting van de spoorwegovergang invloed zal hebben op de hoeveelheid verkeer op en rond de nieuwe verbindingsweg. Het afsluiten van de spoorwegovergang hangt samen met de nog te verbreden Keulsebaan. Het milieueffectrapport mag daar niet op vooruitlopen. De verbindingsweg kruist ook een ander spoor, dat tussen Boxtel en Tilburg. De keuze voor een gelijkvloerse kruising of een tunnel maakt volgens het milieueffectrapport niet veel uit voor het milieu. De Commissie wijst erop dat het type kruising voor het landschap en de omwonenden wel veel uit kan maken. Zij adviseert daarom om dit beter uit te werken en te visualiseren. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen met de ontbrekende informatie voordat een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Programmateam Maatregelenpakket PHS Boxtel

Bevoegd gezag
Gemeente Boxtel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 28 apr 2022