3639. Bestemmingsplan Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. Dit wordt een zogeheten 'Crisis en herstelwet- (Chw-)bestemmingsplan'. Met dit plan wil de gemeente, vooruitlopend op de Omgevingswet, een actueel ruimtelijk kader bieden dat is aansluit op de provinciale omgevingsverordening.  Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-06-2022 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
ing. Jan van der Grift

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Stadskanaal

Bevoegd gezag
Gemeente Stadskanaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 13 jun 2022