3640. Optimalisatie waterberging de Onlanden Drenthe

Het waterschap Noorderzijlvest wil de waterberging van De Onlanden optimaliseren. Het gebied De Onlanden ligt op de grens van Groningen en Drenthe en is begin deze eeuw ingericht voor de berging van water in combinatie met natuur. Klimaatverandering, aangepaste veiligheidsnormen en bodemdaling door gaswinning, zorgen ervoor dat meer maatregelen nodig zijn om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. Voordat de provincie Drenthe besluit over het projectbesluit (volgens de toekomstige Omgevingswet) worden milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-02-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Noorderzijlvest

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 21 mrt 2022