3645. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren, deelgebied 4

De gemeente Someren wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied ten noorden van de A67. Dit is het vierde deelgebied in een reeks van zeven. Voordat de gemeenteraad besluit over het plan zijn de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-05-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 31 mei 2022