3649. Omgevingsplan Leeuwarden buitengebied Zuid

De gemeente Leeuwarden wil een omgevingsplan vaststellen voor Leeuwarden - buitengebied zuid. Aanleiding voor dit omgevingsplan is de verplichte herziening van twee bestemmingsplannen. Voordat de gemeenteraad besluit over het omgevingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt aan haar advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Renske Nijdam
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 13 apr 2022