365. Warmte/krachtinstallatie (WK-STEG) van de UNA te Diemen

Het gaat om de oprichting van een met aardgas gestookte warmtekrachtinstallatie (WK-STEG) te Diemen van 300 MWe (nominaal) en 225 MWth. De warmte zal met name worden af gezet naar Amsterdam-zuidoost. De bestaande installaties in Diemen zullen volgens planning rond 1995 worden gesloten; de situatie is echter denkbaar dat de nieuwe installatie enige tijd tegelijk met de bestaande installaties in bedrijf zal zijn. Op dit moment wordt koelwater betrokken uit het Amsterdam-Rijnkanaal.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-05-1991 Datum kennisgeving
30-05-1991 Ter inzage legging van de informatie
09-07-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-11-1992 Kennisgeving MER
26-11-1992 Ter inzage legging MER
Toetsing a
26-07-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op 2 februari 1993 heeft de Commissie overleg gevoerd met het bevoegde gezag en de initiatiefnemer. Naar aanleiding van dat gesprek heeft Noord-Holland de Commissie verzocht de advisering op te schorten. De initiatiefnemer werd daardoor in de gelegenheid gesteld de aanvullende informatie te verstrekken waar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland per brief van 15 februari 1993 om hadden verzocht. De Commissie heeft de aanvulling op het MER op 10 mei 1993 ontvangen. Op 27 mei 1993 heeft een gesprek met bevoegd gezag en initiatiefnemer over deze aanvulling plaatsgevonden. Een tweede herziene aanvulling is op 3 juni 1993 ontvangen. Op deze tweede aanvulling is door de Commissie schriftelijk gereageerd op 23 juni 1993. De definitieve derde herziene aanvulling op het MER is op 8 juli 1993 ontvangen. Op 12 juli 1993 is deze derde aanvulling met bevoegd gezag en initiatiefnemer besproken. Per brief van 20 juli 1993 vroegen Gedeputeerde Staten om advies over deze aanvulling. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ir. van Asselt
dr. de Ruyter van Steveninck
ir. Wim Vervetjes
dr. Erik ten Winkel
ir. Wormgoor

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Energieproduktiebedrijf UNA

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007