3665. Omgevingsvisie Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren wil een omgevingsvisie vaststellen. Dit is de langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040, met daarin doelen en keuzes voor natuur en landschap, wonen, verkeer, gezondheid en duurzaamheid. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-07-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft duidelijk de effecten van de omgevingsvisie. De visie biedt kansen voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, duurzame mobiliteit, gezondheid, landschap en grondwater. Op hoofdlijnen wordt duidelijk welke gemeentelijke ambities elkaar versterken en welke botsen. De Commissie adviseert om de ruimte die nodig is voor de verschillende ambities meer concreet te maken, te kwantificeren. Dan wordt duidelijk waar combinaties mogelijk zijn, maar ook waar keuzes nodig zijn. 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie. De gemeente neemt het advies van de Commissie ter harte en gaat ermee aan de slag.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
drs. Allard van Leerdam
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gooise Meren

Bevoegd gezag
Gemeente Gooise Meren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 05 jul 2022